شرکت تجارت هوشمند ویستا
021-77425093 ساعت پاسخگویی: 9 الی 17

مشاوره | وکالت | حقوق تجاری

تیم حقوقی

امروزه یکی از دغدغه های مهم کسب و کارها اطلاع از دانش حقوقی و هماهنگی فعالیت های اجرایی آنها با قوانین جاری در محل اجراست. زیرا بسیار دیده شده است که به علت عدم آگاهی از قوانین فعالیتی توسط واحدهای صنفی و شرکتهای تجاری صورت گرفته که منجر به مسائل پیچیده حقوقی و نهایتاً وارد شدن ضرر و زیان و گاهاً شکست فعالیتها گردیده است.
ما در مجموعه ویستا با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری به شما در مسائل پیجیده حقوقی کمک خواهیم کرد. قرارداد نویسی، پیگیری دعاوی حقوقی، مشاروه های حقوقی مختلف و... 
پیشنهاد ما این است که با دانش کافی در کسب و کارتان حرکت کنید. با ویستا مطمئن تجارت کنید... یک همراهی حرفه ای...