شرکت تجارت هوشمند ویستا
021-77425093 ساعت پاسخگویی: 9 الی 17

صرف ۱۰۱۹ میلیارد ریال برای عملیات اکتشاف

از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، تمامی مجوزهای معدنی صادر شده به لحاظ تعدادی و اشتغال افراد در معادن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته‌ است؛

 

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش وزارت ، صنعت و معدن و تجارت ، میزان صدور مجوزهای معدنی گرچه افزایشی است اما این افزایش در پروانه اکتشاف و گواهی کشف زیر دو درصد و تنها در پروانه بهره‌برداری حدود پنج درصد است. 

در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۷۸۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به ۷۷۰ فقره صدور پروانه اکتشاف صادر شده در مدت مشابه سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین طی مدت مذکور سال جاری با افزایش یک درصدی در صدور گواهی کشف معادن، ۴۲۵ فقره از این مجوز معدنی، صادر شده است. در مجموع ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته ۴۲۱ فقره گواهی کشف صادر شده بود.

طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹؛ نیز کمی رشد بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دیده می‌شود. در حالی که طی ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۴۸۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده بود،  در مدت مشابه امسال این رقم به ۵۱۲ درصد رسیده و مشمول افزایش ۵.۳ درصدی شده است.  

بیشترین  درصد رشد این گزارش مختص سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف است که در مجموع ۱۰ ماهه 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای گواهی کشف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف بوده است، در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۱۹ میلیارد ریال بوده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۲۷ میلیارد ریال صرف شد.