شرکت تجارت هوشمند ویستا
021-77425093 ساعت پاسخگویی: 9 الی 17

سرمایه گذاری

زودبازده | BOT

اگر علاقمند به سرمایه گذاری هستید، و از چالشهای موجود در فرآیند سرمایه گذاری لذت می برید و مایلید تا به عنوان یک شخصیت سرمایه گذار در پروژ ها شناخته شوید، تیم ویستا پیشنهادات جذابی برای شما در زمینه های ذیل خواهد داشت:
1- معادن:
  • خرید و فروش معدن
  • مشارکت در استخراج معدن
2- صنعت:
  • تاسیس کارخانجات صنعتی
  • مشارکت در ساخت تجهیزات و قطعات صنعتی
  • مشارکت در تامین مواد اولیه صنایع سبک و سنگین
3- ساختمان:
  • مشارکت در ساخت پروژ های ساختمانی
  • خرید و فروش تجهیزات ساختمانی